vastgoed & bouwkunde

 

Algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de RVOI-1998 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Een exemplaar kunt u hier bekijken en downloaden.

 

Toelichting, voorwaarden en uitsluitingen bij een visuele inspectie 

Deze kunt u hier bekijken en downloaden.