vastgoed & bouwkunde

Bouwkundige keuringen, inspecties en -adviezen ten behoeve van onderhoud en/of verbouw, aan- en/of verkoop, e.d.

Weet wat u koopt!

Het aankopen van een huis is een grote financiële uitgave en een investering in de toekomst. Met het kopen van een huis staat u voor misschien wel dé belangrijkste aankoop van uw leven. Maar een aankoop, zonder enige zekerheid over de staat van onderhoud waar het huis zich in bevindt, is vragen om moeilijkheden. Het is dus als koper verstandig om voor de koop een Bouwkundige, Bouwtechnische  of een "Bouwtechno" Keuring te laten uitvoeren. Hiermee voldoet u tevens aan uw wettelijke onderzoeksplicht.

Ook als verkoper heeft u baat bij het laten verrichten van een bouwtechnische keuring; immers een (goed)gekeurde woning biedt meer zekerheid voor een koper, hetgeen zal resulteren in een snellere verkoop en niet ongebruikelijk een betere prijs. Daarnaast geeft de keuring ook de verkoper een stuk zekerheid: hij of zij komt hiermee volledig tegemoet aan de meldingsplicht voor bouwtechnische gebreken.

De actuele conditie van de woning ten tijde van de inspectie omschrijf  ik nauwkeurig in een uitgebreid schriftelijk standaard RAPPORT BOUWKUNDIGE KEURING. Naast de keuringsresultaten van de woning - inclusief kruipruimte* - geef ik ook een prognose van de direct noodzakelijke, en de op een termijn van vijf jaar, te verrichten herstellingen inclusief een prijsindicatie daarvoor. Klik hier voor een voorbeeld

Om de kosten van onderhoud en verbeteringen te laten meefinancieren via de Nationale Hypotheek Garantie moet u bij de bank onder meer een bouwkundig rapport overleggen dat is opgesteld volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met het (standaard) RAPPORT BOUWKUNDIGE KEURING voldoet aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie. Een extra voordeel!

Wanneer u een goedkoper rapport wilt, dan kan dat ook. Dan vraagt u een eenvoudig RAPPORT BOUWKUNDIGE KEURING. U ontvangt dan een rapport zonder foto's, zonder een prognose van de kosten, zonder toelichting op de keuringsresultaten en zonder een prognose op termijn. (Dit rapport voldoet niet aan de de normen van de Nationale Hypotheek Garantie). Klik hier voor een voorbeeld . In overleg kunnen specifieke wensen worden toegevoegd, bijvoorbeeld kosten, e.d..

* kruipruimte-onderzoek alleen indien deze redelijk toegankelijk is.